Educatieve spelletjes – rekenen

Ruimtelijk inzicht:

http://www.computermeester.be/ruimtelijk-inzicht.htm

Hoeveelheidsbegrip:

http://www.computermeester.be/hoeveelheidsbegrip.htm

Ballen tellen en turven:

http://www.computermeester.be/ballen-tellen.htm

http://www.openleerhuis.be/oefeningen/3/1/1/1/2/359/index.html

Getalbeelden oefenen:

http://www.computermeester.be/deurtjes.htm

http://www.computermeester.be/flitskaartjes.htm

http://www.computermeester.be/lineaire-getalbeelden-herkennen.htm

Getalbegrip tot 20:

http://www.computermeester.be/mab-getalbegrip-tot-20.htm

Splitsen tot 10

http://leestrainer.nl/Leerlijn%20Rekenen/groep/splitsen/index.htm

http://leestrainer.nl/Leerlijn%20Rekenen/Cijferen/plus/tot10.htm

http://leestrainer.nl/Leerlijn%20Rekenen/groep/splitsen/auditief/index.html

http://www.openleerhuis.be/oefeningen/3/1/1/1/2/18/index.html

http://www.sintdenijs.be/Oefeningen/Rekenen/matchsplits7.htm

<, >, =

http://www.computermeester.be/rekenbeest.htm

Optellen tot 10

http://www.computermeester.be/balloons-3.htm

http://www.kabage.be/ict/e-school/e-map-1/e-wis-1/getallenkennis/maak-tien/L1-tien-maken-oef1.htm

Optellen en aftrekken tot 10

http://www.computermeester.be/kleurplaten/rekenkleurplaten/rekenkleurplaten-clowns.htm

Het uur:

http://www.computermeester.be/wekker.htm

Interessante site met filmpjes:

 http://www.sommenfabriek.nl/

Advertenties